Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Magnus Jacobsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Oral protetik --- Professor, adjungerad Magnus Jacobsson

Namn:Magnus Jacobsson
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Magnus Jacobsson