Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Doktorand Marina Sjöberg

Namn:Marina Sjöberg
E-post:
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Marina Sjöberg