Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sofia Tranaeus
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Odontologi --- Professor, adjungerad Sofia Tranaeus

Namn:Sofia Tranaeus
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sofia Tranaeus