Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnads- och serviceavdelningen Facility Service - FS Lokalvårdare Azize Ferati

Namn:Azize Ferati
E-post:
Telefon: 040-66 58061
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Azize Ferati