Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Magdalena Almén
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Hälsa och samhälle --- Forskningshandläggare Magdalena Almén

Namn:Magdalena Almén
E-post:
Telefon: 040-6657667
Hämtställe:73
Besöksadress:Per Albin Hanssons väg 35, Rum: Forskaren, Plan 3, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Magdalena Almén