Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Adrian Lundberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Doktorand Adrian Lundberg

Namn:Adrian Lundberg
E-post:
Telefon: 040-6658085
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, D434, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Adrian Lundberg

Pågående forskning fokuserar på flerspråkighet i skolan. Preliminär titel på avhandling: "An investigation into teachers' viewpoints on multilingualism and plurilingual students".Short description in English:

My doctoral research focuses on multilingualism in schools. I am interested in the variation of teachers' understanding of and viewpoint on multilingualism and plurilingual students. My research is comparative, as my data involves teachers from Sweden and Switzerland.