Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jessica Jarhall
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Doktorand Jessica Jarhall

Namn:Jessica Jarhall
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jessica Jarhall

Doktorand i historia och historiedidaktik med inriktning bedömning.Short description in English:

PhD-student in History and History Didactics, assessment.