Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anna Landeborg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet Mötesplats Social Innovation Projektledare Anna Landeborg

Namn:Anna Landeborg
E-post:
Telefon: 040-6658164
Webb:http://www.socialinnovation.se (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anna Landeborg

Jag leder projekten på Mötesplats Social Innovation. Det är t ex Nordens största årliga arena för social innovation och samhällsentreprenörskap, Social Innovation Summit. Vi är också i Almedalen, producerar material, arrangerar turnéer och håller i en mängd spännande samarbeten och innovationsprojekt. Hör gärna av dig om du vill veta mer om social innovation, vad som görs inom området på Mau – regionalt – nationellt – internationellt!Short description in English:

Forum for Social Innovation Sweden at Malmö University is a platform for academia, industry, government and non-profit organisations in Sweden who want to take part in the development of the fields of social innovation and social entrepreneurship.

Social innovation and social entrepreneurship cover new initiatives like new solutions, methods and ideas for creating a sustainable society – economically, socially and ecologically. Together with stakeholders across all sectors, we build capacity for innovations meeting social challenges creating a better planet.

Welcome to contact us and find out more at www.socialinnovation.se