Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sebastian Wöhrman
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2 Timavlönad Sebastian Wöhrman

Namn:Sebastian Wöhrman
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sebastian Wöhrman