Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Irina Christensen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Ekonom Irina Christensen

Namn:Irina Christensen
E-post:
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F103, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Irina Christensen