Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Elisabet Kulle
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd HR-avdelningen --- Löneadministratör Elisabet Kulle

Namn:Elisabet Kulle
E-post:
Telefon: 040-6658715
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Elisabet Kulle