Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Julia Micanovic
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Assistent Julia Micanovic

Namn:Julia Micanovic
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Julia Micanovic