Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnader och anläggningar Anläggningar och underhåll Intendent Johanna Ahl

Namn:Johanna Ahl
E-post:
Telefon: 040-6657795
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: G8, G8, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Johanna Ahl

Frågor och ärenden som rör skriftliga salstentamina hanteras av Tentamensadministrationen som nås via tentamen@mah.se