Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Johanna Ahl
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Intendent Johanna Ahl

Namn:Johanna Ahl
E-post:
Telefon: 040-6657795
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: G8, G8, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Johanna Ahl

Frågor och ärenden som rör skriftliga salstentamina hanteras av Tentamensadministrationen som nås via tentamen@mah.se