Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jens Sjöberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1 Universitetsadjunkt Jens Sjöberg

Namn:Jens Sjöberg
E-post:
Telefon: 040-6657694
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 6, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jens Sjöberg

Universitetsadjunkt i medieteknik på institutionen för datavetenskap och medieteknik, samt gästlärare på K3 och DM2. Undervisar i ämnen och kurser som Grafisk Design, Rörlig Bild, Originalproduktion, Processledning och uppsatsskrivande i Examensarbetet i Medieteknik. Har också ett stort intresse för Critical Making i medieteknik och medieproduktion som forskningsområde.