Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Skaidre Jankovskaja
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Doktorand Skaidre Jankovskaja

Namn:Skaidre Jankovskaja
E-post:
Telefon: 040-6658104
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Skaidre Jankovskaja