Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Johanna Boussard
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Lärande och samhälle --- Internationell handläggare Johanna Boussard

Namn:Johanna Boussard
E-post:
Telefon: 040-6657792
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B204, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Johanna Boussard

Ansvarar för internationella frågor samt studentutbyte på fakulteten för lärande och samhälle. Handlägger inresande och utresande studenters antagning samt VFU/praktik utomlands.Short description in English:

Responsible for international issues and student exchange at the Faculty of Education and Society. I am dealing with both incoming and outgoing exchange students, and am also handling internship abroad for Swedish students.