Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Maja Andersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd Odontologi Högskoleadministratör Maja Andersson

Namn:Maja Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658183
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2571, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Maja Andersson