Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd OD verksamhetsstöd --- Högskoleadministratör Maja Andersson

Namn:Maja Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658183
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2571, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Maja Andersson