Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Carl Johan Gribel
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2 Universitetsadjunkt Carl Johan Gribel

Namn:Carl Johan Gribel
E-post:
Telefon: 040-6657158
Webb:http://fileadmin.cs.lth.se/cs/Personal/CarlJohan_Gribel/ (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 6, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Carl Johan Gribel