Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kajsa Landin
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek --- --- Biblioteksassistent Kajsa Landin

Namn:Kajsa Landin
E-post:
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E528, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kajsa Landin