Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ulf Mattsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Universitetslektor, adjungerad Ulf Mattsson

Namn:Ulf Mattsson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ulf Mattsson