Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Tommy Eriksson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Professor Tommy Eriksson

Namn:Tommy Eriksson
E-post:
Telefon: 040-6657422
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F530, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Tommy Eriksson