Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Fakultetsverksamhetsstöd - Lärande och samhälle --- Administrativ assistent Emelie Niléhn

Namn:Emelie Niléhn
E-post:
Telefon: 040-66 58237
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:E432, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Emelie Niléhn