Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Emelie Niléhn
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Lärande och samhälle --- Administrativ assistent Emelie Niléhn

Namn:Emelie Niléhn
E-post:
Telefon: 040-6658237
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E432, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Emelie Niléhn