Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ann Kristina Brovall
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle Universitetsadjunkt Ann Kristina Brovall

Namn:Ann Kristina Brovall
E-post:
Telefon: 040-6658040
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ann Kristina Brovall