Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Adda Skogberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-service IT-tekniker Adda Skogberg

Namn:Adda Skogberg
E-post:
Telefon: 040-6657097
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Adda Skogberg