Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ines Alic
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen --- Kommunikatör Ines Alic

Namn:Ines Alic
E-post:
Telefon: 040-6657929
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ines Alic