Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Zeljka Prelevic
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Timavlönad Zeljka Prelevic

Namn:Zeljka Prelevic
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Zeljka Prelevic