Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Johanna Bergman
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Idrottsvetenskap --- Universitetsadjunkt Johanna Bergman

Namn:Johanna Bergman
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Johanna Bergman