Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Michael Gustafson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen --- Webbredaktör Michael Gustafson

Namn:Michael Gustafson
E-post:
Telefon: +46761260578
Mobil: 0761260578
Webb:http://se.linkedin.com/in/michaelgust (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 11, Hiss C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Michael Gustafson

Webstrateg

Kommunikationsavdelningen

Min LinkedIn-profil

  • Steg 1
  • Steg 2
  • Steg 3


Short description in English:

Web specialist

Communication Department

My LinkedIn-profile

  • Step 1
  • Step 2
  • Step 3