Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lars Johansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Universitetsadjunkt Lars Johansson

Namn:Lars Johansson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lars Johansson