Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Filip Göransson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik IT-service IT-tekniker Filip Göransson

Namn:Filip Göransson
E-post:
Telefon: 040-6657979
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, U311, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Filip Göransson