Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Melinda Malmström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Universitetsadjunkt Melinda Malmström

Namn:Melinda Malmström
E-post:
Telefon: 040-6658549
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Melinda Malmström