Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Staffan Ivarsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Rektorsfunktion Ledning --- Internrevisionschef Staffan Ivarsson

Namn:Staffan Ivarsson
E-post:
Telefon: 040-6657076
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Staffan Ivarsson