Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ardita Bonde
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Cariologi --- Tandsköterska Ardita Bonde

Namn:Ardita Bonde
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ardita Bonde