Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Materialvetenskap och teknologi --- Doktorand Fahad Bakitian

Namn:Fahad Bakitian
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: KL:5450, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, 205 06 Malmö

Fahad Bakitian