Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Doktorand/Doctoral researcher Lena Berlin Hallrup

Namn:Lena Berlin Hallrup
E-post:
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: AS:U313, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö

Lena Berlin HallrupMin forskning handlar om personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras förutsättningar för delaktighet i vardagslivet.I forskningen ingår studier med personer med intellektuell funktionsnedsättning, personal, chefer och närstående. Studierna bidrar med kunskap från olika perspektiv och lyfter fram olika utmaningar och möjligheter för delaktighet.

Short description in English:
My research is about people with intellectual disabilities and their opportunities for participation in everyday life.The research includes studies of people with intellectual disabilities , staff , managers and next of kin. The studies highlights the various challenges and opportunities for participation for people with intellectual disabilities.