Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ann-Sofie Larsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Utbildningshandläggare Ann-Sofie Larsson

Namn:Ann-Sofie Larsson
E-post:
Telefon: 040-6658249
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, C223, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ann-Sofie Larsson

Jag arbetar främst med administration kring VFU (verksamhetsförlagd utbildning) inom våra lärar- och förskolelärare program.