Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Materialvetenskap och teknologi --- Klinisk assistent Lars Armbäck

Namn:Lars Armbäck
E-post:
Telefon: 040-66 58611
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: KL:4470, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, 205 06 Malmö

Lars Armbäck