Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Tommy Westerlund
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Universitetslektor Tommy Westerlund

Namn:Tommy Westerlund
E-post:
Telefon: 040-6658216
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F529, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Tommy Westerlund