Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Elizabeth Faier
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Universitetslektor Elizabeth Faier

Namn:Elizabeth Faier
E-post:
Telefon: 040-6657550
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Elizabeth Faier