Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Magnus Jakobsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- Universitetsadjunkt Magnus Jakobsson

Namn:Magnus Jakobsson
E-post:
Telefon: 040-6657920
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Magnus Jakobsson