Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Postdoktor Tania Kjellerup Lind

Namn:Tania Kjellerup Lind
E-post:
Hämtställe:73
Besöksadress:Per Albin Hanssons väg 35, Rum: Forskaren, Plan 3, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö

Tania Kjellerup Lind