Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Helene Setterberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Studera med funktionsnedsättning Studie- och karriärvägledare Helene Setterberg

Namn:Helene Setterberg
E-post:
Telefon: 040-6657092
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Helene Setterberg