Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Wenxian Li
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Postdoktor Wenxian Li

Namn:Wenxian Li
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Wenxian Li