Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Elisabeth Hassner Trimarchi
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten UTV gemensamt Klinikenhet 2 Tandsköterska Elisabeth Hassner Trimarchi

Namn:Elisabeth Hassner Trimarchi
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Elisabeth Hassner Trimarchi