Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ulf Johansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility Service Servicetekniker Servicetekniker Ulf Johansson

Namn:Ulf Johansson
E-post:
Telefon: 040-6657280
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ulf Johansson