Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Käkkirurgi och oral medicin --- Tandsköterska Nathalie Danielsson

Namn:Nathalie Danielsson
E-post:
Webb:http://nathalie.danielsson@mah.se (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Nathalie Danielsson