Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anders Svensson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Studieadministratör Anders Svensson

Namn:Anders Svensson
E-post:
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan, Plan 2, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anders Svensson

Frågor och ärenden som rör skriftliga salstentamina hanteras av Tentamensadministrationen som nås via tentamen@mah.se