Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnads- och serviceavdelningen Facility Service - FS Studieadministratör Anders Svensson

Namn:Anders Svensson
E-post:
Telefon: 040-66 57629
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: G8, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Anders SvenssonFrågor och ärenden som rör skriftliga salstentamina hanteras av Tentamensadministrationen som nås via tentamen@mah.seGemensamt verksamhetsstöd Byggnads- och serviceavdelningen Facility Service - FS Studieadministratör Anders Svensson

Namn:Anders Svensson
E-post:
Telefon: 040-66 57629
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: G8, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Anders SvenssonFrågor och ärenden som rör skriftliga salstentamina hanteras av Tentamensadministrationen som nås via tentamen@mah.se