Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sandra Andersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Ortodonti --- Tandtekniker Sandra Andersson

Namn:Sandra Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658472
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 3128, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sandra Andersson