Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anna Bogeskär Brandt
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Projektkoordinator Anna Bogeskär Brandt

Namn:Anna Bogeskär Brandt
E-post:
Telefon: 040-6658084
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anna Bogeskär Brandt

Jag arbetar med externa relationer och samverkans- och innovationsfrågor kopplat till studenter, alumner och vänner.

Genom Alumni & Vänner utvecklar och stärker vi relationerna med Malmö universitets alumner och tar vara på och uppmuntrar deras fortsatta engagemang i verksamheten. Det stärker Malmö universitets utbildningar och studenternas möjligheter att knyta kontakter och etablera sig på framtida arbetsmarknad.

Alumni & Vänner erbjuder bland annat rådgivning i planering av aktiviteter och praktiskt stöd i genomförandet. Jag utgår från Universitetskansliet men jobbar integrerat med andra verksamheter såsom kurs- och programansvariga och Karriärservice.