Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Föreståndare Thérese Nordström

Namn:Thérese Nordström
E-post:
Telefon: 040-66 57663
Hämtställe:73
Besöksadress:Per Albin Hanssons väg 35, Rum: Forskaren:Plan 3, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö

Thérese Nordström