Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Therése Nordström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Föreståndare Therése Nordström

Namn:Therése Nordström
E-post:
Telefon: 040-6657663
Hämtställe:73
Besöksadress:Per Albin Hanssons väg 35, Rum: Forskaren, Plan 3, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Therése Nordström

Föreståndare på Biofilms - Research Center for Biointerfaces och projektledare för Open Lab Skåne. Disputerad i medicinsk mikrobiologi.Short description in English:

Therése is the director of Biofilms - Research Center for Biointerfaces and project leader of Open Lab Skåne. She has a PhD in Medical Microbiology.